Lähetyskäskyn oikea ymmärtäminen vapauttaa meidät kristillisestä taikauskosta