Seurakunta

Seurakunta

Espoon Kotikirkko on perustettu 2008. Tulemme hyvin erilaisista elämäntilanteista, eri paikkakunnilta, ja jopa useasta eri kansasta. Keskuuteemme kuuluu opiskelijoita, kotiäitejä ja erilaisissa ammateissa työtä tekeviä. Meitä yhdistää vähintään yksi asia, se tärkein: olemme Jumalan luomia, syvästi syntisiä ja rikkinäisiä ihmisiä, jotka Jumala on löytänyt ja ottanut omakseen tuomalla meidät synnin ja kuoleman orjuudesta Jumalan valoon Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Nyt saamme opetella elämään uudella tavalla Kristuksen armon ja iankaikkisuuden ylösnousemustoivon varassa. Nämä Evankeliumin Hyvät Uutiset haluamme kertoa myös lähimmäisillemme.

Vaikka olemmekin paikallisesti toimiva sekä hallinnollisesti itsenäinen seurakunta, kuulumme myös laajempaan protestanttiseen ja baptistiseen seurakuntaperheeseen. Espoon Kotikirkko kuuluu Suomen Baptistikirkkoon ja on yhteydessä muihin evankelikaalisiin kristittyihin ja seurakuntiin paikkakunnallamme sekä valtakunnallisesti.

Tällä hetkellä seurakuntayhteyteemme kuuluu kaikkiaan n. 40 ihmistä mukaan lukien kymmenkunta lasta. Joukkomme nuorin on 2 v. ja vanhin seitsenkymppinen.

Olemme myös reformoitu seurakunta. Reformoituun perinteeseen kuuluu alistuminen Raamatun arvovallan alle. Syleilemme perinteistä kristillistä oppia, jossa kolmiyhteinen Jumala on kaiken olemassaolon keskus. Kuten luominenkin, myös pelastus tulee yksin Jumalalta ja tähtää Jumalan kunnian kirkastumiseen.

Jumala on luoja ja synnin vapauttaja Poikansa Jeesuksen kautta, ja hänen yksin. Ihmisen perimmäinen tarkoitus löytyy tyytyväisyydestä Luojassaan ja Vapauttajassaan, Kristuksessa. Ihmisen syntisyys on kokonaisvaltaista ja todellista. Jumalan kutsu lävistää kaikkein kapinallisimmankin, eikä katso armon saajan saavutuksiin. Kristuksen sovituskuolema vaikuttaa pelastuksen kaikissa kutsutuissa eikä Kristuksen historiallinen kuolema ja ylösnousemuksensa jää turhaksi miltään osin. Jumala on voimallinen pitämään kiinni näistä vapahdetuista syntisistä oman armonsa kirkkauden tähden. Myös käsityksemme perheestä sekä miehen ja naisen välisistä rooleista on perinteinen, niin luomisen kuin vapautuksenkin osalta.

Toisaalta olemme ”reformoitu” seurakunta myös siinä mielessä, että uskomme Jumalan luovan koko ajan uutta meissä ja maailmassa. Haluamme oppia tuntemaan itsemme ja toisemme sekä kasvaa uskossamme, pyhyydessä ja vapaudessa. Olemme mukana vaikuttamassa monilla eri areenoilla tässä maailmassa. Näin kohtaamme kaikenlaisia Jumalan luomia ihmisiä ja yhteisöjä. Maailma on kokonaisvaltaisesti Jumalan luoma hyvä maailma, vaikka se onkin vielä synnin turmeluksen alaisuudessa. Jumala on historian Jumala ja ohjaa aktiivisesti koko maailmaa. Tässä kertomuksessa haluamme olla täysipainoisesti mukana!