Tiedotteet

Tiedotteet

Tiedotusvälineille 23.4.2021
Julkaisuvapaa

Espoon Kotikirkon jumalanpalvelukset jatkuvat Läkkitorilla 16.5. asti

Ravintolat aukesivat Uudellamaalla asiakkaille, mutta rajoitukset estävät edelleen lounasravintolan tilojen käytön jumalanpalveluskäyttöön. Espoon Kotikirkko lähettää jumalanpalveluksen suoratoistona Läkkitorilta sunnuntaisin klo 10:30.

Suomen Baptistikirkkoon kuuluva Espoon Kotikirkko nousi otsikoihin, kun poliisi hajotti seurakunnan jumalanpalveluksen 11.4. Espoon Leppävaarassa. Ennen ravitsemustoiminnan rajoitteita Espoon Kotikirkko on kokoontunut lounasravintolassa Espoossa. Ravintolasulun aikana ravintoloiden tuli olla tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kokonaan suljettuna, eikä niissä siis voinut järjestää esimerkiksi jumalanpalveluksia. Tällöin jumalanpalvelukset siirrettiin ulos läheiselle Läkkitorille.

Vaikka ravitsemustoimintaa on Uudellamaalla nyt monilta osin avattu, koskee ravitsemustoiminnan toimijoita edelleen 6 hengen kokoontumisrajoitukset. Eli vaikka Espoon Kotikirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana lupa kokoontua, niin ravitsemustoimija ei voi vuokrata tiloja yli 6 hengen jumalanpalvelukseen.

Espoon Kotikirkon kuuden hengen suoratoistoryhmä rajaa sunnuntaisin alueen Läkkitorilta, josta lähetys tehdään. Muuta oleskelua tai läpikulkua torialueella ei ole rajoitettu. Jumalanpalvelus alkaa noin klo 10:30 ja sitä voi seurata livelähetyksenä Espoon Kotikirkon YouTube-kanavalla www.youtube.com/c/espoonkotikirkko

Lisätietoa: Espoon Kotikirkko, seurakunnan johtaja Tommi Matikka, puh. 0407731181, tommimatikka@gmail.com

Espoon Kotikirkko on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja kuuluu itsenäisenä seurakuntana Suomen Baptistikirkkoon. Mukana seurakunnassa on niin opiskelijoita, taitelijoita, insinöörejä, kotiäitejä kuin eläkeläisiä. Kotikirkkolaisia yhdistää vähintään yksi asia: pelastus armosta Kaikkivaltiaan oikeudenmukaisen tuomion alta. Raamatullisen kristinuskon ydin on, että ihminen ei voi itse mitenkään päästä Jumalan suosioon. Jumala itse osoitti mittaamatonta armoaan siinä, että antoi meille kuuluvan rangaistuksen tulla oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, päälle. www.espoonkotikirkko.fi  ja www.youtube.com/c/espoonkotikirkko


Tiedotusvälineille 16.4.2021
Julkaisuvapaa

Espoon Kotikirkon jumalanpalvelus 18.4. rajataan kuuteen henkilöön

Sunnuntaiksi 18.4. suunniteltu jumalanpalvelus pidetään suunnitelmien mukaan Espoon Läkkitorilla klo 10:30, mutta kokous rajataan poliisin päätöksellä kuuteen henkilöön. Tilaisuutta voi seurata livelähetyksenä.

Suomen Baptistikirkkoon kuuluva Espoon Kotikirkko nousi otsikoihin, kun poliisi hajotti seurakunnan jumalanpalveluksen 11.4. Espoon Leppävaarassa. Sunnuntaille 18.4. kaavaillusta jumalanpalveluksesta tehtiin poliisille määräajassa ilmoitus, koska tilaisuuteen arvioitiin osallistuvan poikkeuksellisesti normaalia enemmän kuulijoita. Poliisi teki perjantaina 16.4. päätöksen klo 14, että kokouksen osallistujamäärä tulee rajoittaa kuuteen henkilöön. Päätös on poikkeusoloissa lainvoimainen ilman kuulemista.

Poliisin tulkinnan mukaan kokous on yleisötilaisuus, johon sovelletaan tartuntatautilain 58 § mukaisia rajoitteita. Perjantaina saatiin keskusteluyhteys auki sekä poliisin että aluehallintoviraston virkamiesten kanssa. Tulkintaerimielisyydet kiteytyivät kahteen asiaan kokoontumislain § 2 soveltamisalassa: ”Tätä lakia ei sovelleta uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluviin tilaisuuksiin, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa.

Espoon Kotikirkko kuuluu Suomen Baptistikirkkoon, joka on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta. Jumalanpalvelus on yhdyskunnan ydintoimintaa. Uskonnonharjoitus on julkista. Espoon kotikirkon mielestäni on varsin ongelmallista tulkita lain kohtaa niin, että julkista uskonnonharjoitusta ei saisi harjoittaa julkisessa tilassa, kuten torilla. Mielestämme tulkinta julkisten tilojen soveltuvuudesta jumalanpalveluksiin tulisi olla sama sekä poikkeusoloissa että normaalioloissa.

Toisekseen määrittely ”niitä vastaavissa tiloissa” on lavea. Yleinen lain tulkintamalli on käsittääksemme se, että mikä ei ole erikseen kiellettyä on sallittua. Sellaisesta ei voi sakottaa tai sitä estää, mikä ei ole erikseen kiellettyä. Oletamme, että määrittely ”niitä vastaavissa tiloissa” on tarkoituksellisesti kirjattu laveaksi, jotta uskonnonvapaus toteutuisi laaja-alaisesti. Normaalioloissa jumalanpalveluksia, ristisaattoja ja muita uskonnollisia menoja on lukemattomia kertoja pidetty toreilla.

Tulkintaerimielisyyksistä huolimatta Espoon Kotikirkko noudattaa poliisin lainvoimaista päätöstä. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska jatkamme kokoontumisia niissä rajoissa, jotka ovat meille mahdollisia. Jumalanpalveluksen osallistujamäärä rajataan kuuteen henkilöön, jotka kaikki osallistuvat livelähetyksen tekemiseen. Jumalanpalvelus alkaa noin klo 10:30 ja sitä voi seurata livelähetyksenä Espoon Kotikirkon YouTube-kanavalla www.youtube.com/c/espoonkotikirkko

Lisätietoa: Espoon Kotikirkko, seurakunnan johtaja Tommi Matikka, puh. 0407731181, tommimatikka@gmail.com

Espoon Kotikirkko on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja kuuluu itsenäisenä seurakuntana Suomen Baptistikirkkoon. Mukana seurakunnassa on niin opiskelijoita, taitelijoita, insinöörejä, kotiäitejä kuin eläkeläisiä. Kotikirkkolaisia yhdistää vähintään yksi asia: pelastus armosta Kaikkivaltiaan oikeudenmukaisen tuomion alta. Raamatullisen kristinuskon ydin on, että ihminen ei voi itse mitenkään päästä Jumalan suosioon. Jumala itse osoitti mittaamatonta armoaan siinä, että antoi meille kuuluvan rangaistuksen tulla oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, päälle. www.espoonkotikirkko.fi  ja www.youtube.com/c/espoonkotikirkko


Tiedotusvälineille 14.4.2021
Espoon Kotikirkon kokoontuminen 11.4. ei ollut lainvastainen

Sunnuntaina 11.4. poliisin hajottaman Espoon Kotikirkko -seurakunnan jumalanpalveluksen ei voida katsoa olevan nykyisen kokoontumislain vastainen. Poliisi hajotti Kotikirkon jumalanpalveluksen Läkkitorilla Espoon Leppävaarassa ja otti kiinni kaksi seurakunnan pastoria.

Suomen Baptistikirkkoon kuuluva Espoon Kotikirkko nousi otsikoihin, kun poliisi hajotti seurakunnan jumalanpalveluksen 11.4. Espoon Leppävaarassa. Koolla oli noin 35 henkilöä seurakunnan kaikkiaan noin neljästäkymmenestä seurakuntalaisesta.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät kuitenkaan koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia tai muuta vastaavaa julkista uskonnonharjoitusta yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa.

‒ Koska Espoon Kotikirkko -yhteisöllä ei ole omaa tilaa, jumalanpalvelustilana käytetään normaalisti torin vieressä sijaitsevaa Ravintola Sointua. Ravintoloiden sulkemisen myötä jumalanpalvelukset siirrettiin torille. Kyseessä oli jo viides peräkkäinen sunnuntai, kun jumalanpalvelus järjestettiin torilla. Ravintolan ollessa suljettuna viereinen tori on meille se vastaava tila, Espoon Kotikirkko – seurakunnan johtaja Tommi Matikka toteaa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsä on todennut Kotimaa-lehdelle: ”Asia on tilojen osalta tulkinnanvarainen, mutta lain sanamuodon ja esitöiden perusteella ei nähdäkseni voida täysin kategorisesti todeta, ettei jumalanpalvelusta voitaisi järjestää esimerkiksi sitä varten varatussa ulkotilassa, jos se voitaisiin katsoa laissa tarkoitetuksi vastaavaksi tilaksi. Asiaa täytyy kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti siltä osin, onko kyse kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvasta tilaisuudesta.” Jumalanpalvelus ei ole kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluva tilaisuus.

‒ Tapauksen jälkeen aluehallintovirasto on tämän lisäksi ilmoittanut meille 12.4.2021 kirjallisesti: ”Uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa säätelevät yhdyskunnat itse. Aluehallintovirastolla ei ole lain mukaan toimivaltaa rajoittaa tällaisia tilaisuuksia”, Matikka kertoo. Kirjallinen ilmoitus löytyy kokonaisuudessaan tiedotteen lopusta (Liite 1).

‒ Onhan se myös järjenvastaista, jos voimme kokoontua sisätiloissa mutta emme ulkona, jossa koronaturvallisuus on paljon sisätiloja parempi, Matikka lisää.

Poliisille ei tarvitse ilmoittaa alle 200 henkilön kokoontumisia
Poliisi on kertonut julkisuudessa, että sunnuntaina 11.4. järjestetystä jumalanpalveluksesta ei ollut tehty ilmoitusta poliisille.

Poliisin sivuilla kuitenkin sanotaan: ”Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa. Usein tällaisten tapahtumien luonne on sellainen, että sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa eikä erillisiä liikennejärjestelyjä vaadita.” Lisäksi Espoon kaupungin sivuilla sanotaan: ”Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, milloin tapahtuma on ilmoitus- ja lupavelvollinen. Pelastuslakiin liittyvän asetuksen mukaan yli 200 henkilön tapahtumat käsitellään yleisötilaisuuksina.”

‒ Tiesimme osallistujamäärän jäävän reilusti alle 200 henkilöön. Kysyimme luvan jumalanpalveluksen järjestämiseen Espoon torikauppiaat ry:ltä, joka hallinnoi Espoon kaupungin alueella toimivia toreja. Sieltä kerrottiin, että kaupungilta ei tarvitse erikseen pyytää lupaa, heidän lupansa riittää, Matikka kertoo.

Poliisi vaati kahden metrin etäisyyttä myös perheenjäsenten välille
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula on todennut Kotimaalehdelle, että turvavälejä ei jumalanpalveluksessa noudatettu.

‒ Espoon Kotikirkon videotallenteista näkee selvästi, että perhekunnat olivat kahden metrin etäisyydellä toisistaan. Yksi julkaisemamme video osoittaa, miten turvavälejä arvioitiin yhteistyössä poliisin kanssa. Poliisi vaati, että saman perheen jäsenetkin tulisi sijoittaa istumaan kahden metrin etäisyydelle toisistaan. Tapahtumassa oli perheillä pieniä lapsia, eikä perheiden hajottamisella ole mitään tekemistä tartuntataudin leviämisen estämisen kanssa eikä tällaista rajoitusta löydy mistään yleisesti saatavilla olevista viranomaisohjeista. Vasta kun poliisit uhkasivat hajottaa kokouksen ja viedä ihmisiä poliisiautoihin, alkoivat ihmiset pitämään toisiaan käsistään kiinni. Poliisia ei missään vaiheessa vastustettu väkivaltaisesti, Matikka painottaa.

Raamattuun uskova kristitty on lakia noudattava kristitty
‒ Olemme Espoon Kotikirkossa vakuuttuneita, että Raamattuun uskova kristitty on lakia noudattava kristitty. Suomen laki on alkujaan johdettu raamatullisesta oikeuskäsityksestä. Kun pidämme esillä Raamattua, pidämme samalla huolta siitä, että se perusta, jolle Suomen laki – ja myös poliisin työ – on rakennettu, säilyy. Olemme siis pohjimmiltamme samalla puolella kuin poliisi, Matikka toteaa.

Matikka muistuttaa, että Suomen perustuslakiin on kirjattu, ettei jumalanpalvelusta saa millään tavoin pyrkiä keskeyttämään tai edes häiritä. Rikoslain luvussa 17 (§ 10 ja 11) sanotaan, että ”joka meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

‒ On siis näin ollen selvää, että uskonnonharjoittaminen on nähty kautta aikojen Raamattuun perustuvan yhteiskunnan ydintoimintona. Viisas yhteisö toki suunnittelee jumalanpalveluksen niin, että se huomioi mahdolliset hygieniaohjeistukset ja riskiryhmiin kuuluvat jäsenet, Matikka sanoo.

Jumalanpalvelus järjestetään myös tulevana sunnuntaina
Espoon Kotikirkko aikoo järjestää seuraavan jumalanpalveluksensa 18.4.2021 klo 10.30 Espoon Läkkitorilla, Leppävaarassa, ostoskeskus Gallerian edustalla. Jumalanpalveluksesta on tehty poliisille ilmoitus. Ilmoitus tehtiin, koska jumalanpalvelukseen saattaa saapua paikalle nyt yli 200 kuulijaa.

‒ Korostamme, että tilaisuus on rauhanomainen jumalanpalvelus eikä minkäänlainen mielenilmaus. Osallistujia ohjeistetaan pysymään perhekunnissa tai enintään 6 henkilön seurueissa ja pitämään 2 metrin etäisyyden muihin seurueisiin. Käsidesiä on saatavilla, ja suosittelemme osallistujia käyttämään maskia. Toivotamme myös poliisin jatkossakin tervetulleeksi jumalanpalveluksiimme valvomaan yleistä järjestystä, Matikka toteaa.

Jumalanpalvelus kestää noin klo 12:30 asti ja sitä voi seurata myös livelähetyksenä Espoon Kotikirkon YouTube-kanavalla www.youtube.com/c/espoonkotikirkko

Lisätietoa: Espoon Kotikirkko, seurakunnan johtaja Tommi Matikka, puh. 0407731181, tommimatikka@gmail.com

Espoon Kotikirkko on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja kuuluu itsenäisenä seurakuntana Suomen Baptistikirkkoon. Mukana seurakunnassa on niin opiskelijoita, taitelijoita, insinöörejä, kotiäitejä kuin eläkeläisiä. Kotikirkkolaisia yhdistää vähintään yksi asia: pelastus armosta Kaikkivaltiaan oikeudenmukaisen tuomion alta. Raamatullisen kristinuskon ydin on, että ihminen ei voi itse mitenkään päästä Jumalan suosioon. Jumala itse osoitti mittaamatonta armoaan siinä, että antoi meille kuuluvan rangaistuksen tulla oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, päälle.
www.espoonkotikirkko.fi ja www.youtube.com/c/espoonkotikirkko

LIITE 1
Suomen Baptistikirkon aluehallintovirastolta 12.4.2021 saama kirjallinen vastaus kokonaisuudessaan
koskien ulkojumalanpalveluksien kokoontumisrajoituksia:

KYSYMYS:
Haluaisin kirjallisena tiedon, montako henkilöä saa olla kokoontuneena ulkona rajatussa alueella järjestetyssä jumalanpalveluksessa saa olla läsnä Uudellamaalla?

VASTAUS:
Kiitos yhteydenotostanne.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi messut, vesperit ja ristisaatot. On kuitenkin huomattava, ettei tämä poikkeus koske uskonnollisiksi yhdyskunniksi rekisteröimättömiä uskonnollisia yhteisöjä ja yhdistyksiä. Niitä koskevat aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksista (ja mahdolliset kuntien antamat määräykset).

Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja muuta uskonnollista yhdyskuntaa, joka on rekisteröity uskonnonvapauslain mukaisesti. Uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa säätelevät yhdyskunnat itse. Aluehallintovirastolla ei ole lain
mukaan toimivaltaa rajoittaa tällaisia tilaisuuksia.

On kuitenkin vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Lisäksi tartuntatautilaissa on säädetty hygieniavaatimukset, joita jokaisen toimijan täytyy noudattaa ilman erillistä viranomaispäätöstä. Moni uskonnollinen yhteisö onkin linjannut noudattavansa terveysturvallisuutta parantavia ohjeita ja käytäntöjä tilaisuuksissaan ja esimerkiksi järjestää jumalanpalveluksia verkkotilaisuuksina. Ks. Mitkä ovat laissa säädetyt hygieniavaatimukset?

Uskonnollisia yhdyskuntia koskee kuitenkin tartuntatautilain muutoksen mahdollistama turvavälipäätös: Asiakas- ja toimitilojen käytön rajoitukset.

Ystävällisin terveisin,
Aluehallintoviraston koronainfo