Uskontunnustuksemme

Uskontunnustuksemme

APOSTOLINEN USKONTUNNUSTUS

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

JUMALAN JA IHMISEN TARKOITUS

Jumalan perimmäinen tarkoitus on kirkastaa, eli tuoda esille, Hänen omaa nimeään. Hän on tyytyväinen itsessään, nauttien itsestään iankaikkisesti. (Jes. 43:6–7; 48:11; Jes. 49:3; Ps. 19; 139:13–16; Ps. 106: 7–8; Hes. 36:22–23; Joh. 14:13; Joh. 17:4; Joh. 17:1; 13:31–32; Joh. 16:13–14; 1 Piet. 4:11; Matt. 16:27; 24:30; Ilm. 21:23). Niinpä ihmisenkin tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia Hänestä aina (Jes. 43:6–7; Ps. 37:4; 1. Kor. 10:31; Fil. 1:20–21).

RAAMATTU

Me uskomme, että Raamatun Vanha (39 kirjaa) ja Uusi Testamentti (27 kirjaa) ovat inspiroitu Jumalan Sana, joka on ylin auktoriteetti elämässä ja uskossa. Se on täysin virheetön alkuperäisissä kirjoituksissa (2. Tim. 3:16, 17; 2 Piet. 1:20, 21; Matt. 5:18; Joh. 16:12, 13).

KOLMIYHTEINEN JUMALA

Me uskomme yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on iankaikkisesti ollut olemassa kolmessa persoonassa – Isä, Poika ja Pyhä Henki – jakaen yhteisen olemuksen, voiman, kunnian ja täydellisyyden (5. Moos. 6:4; 2 Kor. 13:14).

ISÄ-JUMALA

Me uskomme Isään Jumalaan, joka on ääretön, täydellinen pyhyydessään, viisaudessaan, voimassaan ja rakkaudessaan. Uskomme, että Hän kaikkivaltiudessaan hallitsee koko maailmankaikkeutta oman mielensä mukaan. Hän tietää ja tuntee kaikki asiat, jotka tulevat tapahtumaan, Hän kuulee rukoukset ja vastaa niihin, ja Hän pelastaa kaikki ihmiset, jotka tulevat Hänen luokseen Jeesuksen Kristuksen kautta.

KRISTUKSEN PERSOONA JA TYÖ

Uskomme että Herra Jeesus Kristus, iankaikkinen Jumalan Poika, tuli ihmiseksi ja silti pysyi Jumalana. Pyhä Henki siitti Hänet ja Hän syntyi Neitsyt Mariasta. Uskomme että Herramme Jeesus Kristus kärsi sijaiskuoleman ristillä, eli kuoli syntisten ihmisten puolesta. Ruumiillisen ylösnousemuksensa jälkeen Hän ilmestyi opetuslapsille, jonka jälkeen Hänet nostettiin taivaaseen, jossa Hän on nyt ylistetty Jumala, joka hallitsee Isä-Jumalan oikealla puolella. Hän on täydellinen ylipappi, joka rukoilee puolestamme ja auttaa meitä. Uskomme Jeesuksen toiseen ruumiilliseen takaisintuloon, jolloin Hän tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet (Joh. 1:1–2, 14; Luuk. 1:35; Room. 3:24; 1 Piet. 2:24; Efes. 1:7; 1. Piet. 1:3–5; Apt.1:9, 10; Hebr. 7:25; Hebr. 9:24; Room. 8:34; 1. Joh. 2:1–2; 1 Piet. 4:5; Room. 14:9; 2. Tim. 4:1).

PYHÄN HENGEN TYÖ

Me uskomme, että Pyhä Henki on persoona, joka tulee Jumalasta ja Kristuksesta. Hän todistaa maailman synnistä. Hän on yliluonnollinen persoona, joka kastaa kaikki uskovat saaden näin aikaan uudestisyntymän. (Joh. 16:8–11; 2. Kor. 3:6; 1 Kor. 12:12–14; Room. 8:9; Efes. 5:18). Pyhä Henki asuu uskovassa ihmisessä. Hän jakaa hengellisiä lahjoja uskoville, rohkaisee heitä ja kirkastaa näin Kristusta.

PELASTUS

Me uskomme, että ihminen luotiin hyväksi Jumalan kuvaksi, mutta Aatamin kautta koko ihmiskunta lankesi syntiin, ja tuli näin kokonaisvaltaisesti turmeltuneeksi ja joutui erilleen Jumalasta. Synnin seuraus on ruumiillinen, hengellinen ja iankaikkinen kuolema. Kaikki ihmiset ovat syntyneet luonnoltaan syntisinä ja tekevät syntiä omasta tahdostaan. Ne ihmiset, jotka myöntävät syntisyytensä pyhän Jumalan edessä, tekevät parannuksen ja luottavat Jeesukseen Kristukseen heidän pelastajanaan, ovat uudestisyntyneet Pyhästä Hengestä ja näin tulevat uusiksi luomuksiksi. Näin heidät on vapautettu iankaikkisesta kadotuksesta ja he saavat iankaikkisen elämän. (1. Moos. 1:26, 27; Room. 3:22, 23; 5:12; Efes. 2:1–3, 12).

Uskomme että pelastus on Jumalan lahja. Ihminen pelastuu Kristuksen sovitustyön ansiosta yksin armosta, joka otetaan vastaan uskon kautta. Näin ihminen vanhurskautetaan, eli julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Vanhurskautuksessa uskova ihminen saa Kristuksen täydellisen oikeamielisyyden osakseen. Tämä Kristuksen täydellisyys on meidän hyväksymisemme ainut lähde suhteessa vanhurskaaseen Jumalaan. Vanhurskautus on ainutkertainen ja lopullinen tapahtuma, jossa Jumala julistaa syntisen ihmisen vanhurskaaksi Kristuksen sovitustyön tähden (Room. 2:21–26; Ef. 2:8–10; Joh. 1:12; Efes. 1:7; 1 Piet. 1:18–19). Vanhurskautus ei siis ole ihmisen sisällä, vaan ulkopuolella tapahtunut teko, jossa Kristuksen ansio luetaan uskovan ihmisen osaksi.

Pyhittyminen on uskovassa ihmisessä tapahtuva Jumalan aiheuttama muutos kohti Kristuksen kaltaisuutta. Yksin Kristuksen tähden vanhurskautetut ihmiset tuottavat Hengen hedelmää. (Matt. 13:23; Luuk. 8:8, 15; Joh. 15:2, 16; Room. 6:22; 7:4; Gal. 5:22; Kol. 1:6).

Kirkastuminen on pelastuksen huipennus, jolloin vapahdettu ihminen pääsee lopulliseen siunattuun tilaan, Kristuksen läsnäoloon. (Joh. 6:37–40; 10:27–30; Room. 6:1–8; 8:1, 38, 39; 1 Kor. 1:4–8; 1 Piet. 1:5; Room. 13:13, 14; Gal. 5:13; Tiit. 2:11–15).

SEURAKUNTA

Me uskomme, että seurakunta on Kristuksen ruumis, Pyhän Hengen asumus, joka koostuu kristillisen tunnustuksen antaneista ja kastetuista henkilöistä. Kuulumme Kristuksen maailmanlaajuiseen seurakuntaan, jonka ruumiillistuma on eri paikallisseurakunnat. Emme ole ainut, emmekä paras paikallisseurakunta. (Efes. 1:22, 23; 5:25–27; 1. Kor. 12:12–14; 2 Kor. 11:2; Apt. 14:27; 18:22; 20:17; 1. Tim. 3:1–3; Tiitus 1:5–11). Uskomme paikallisseurakuntien hallinnolliseen itsenäisyyteen ilman mitään ulkopuolista kontrollia. Kuitenkin haluamme toimia tehden yhteistyötä ja ollen tilivelvollisia muiden kristillisten paikallisseurakuntien ja yhteisöjen kanssa. (Apt. 13:1–4; 15:19–31; 20:28; Room. 16:1,4; 1. Kor. 3:9, 16; 1. Kor. 5:4–7, 13; 1 Piet. 5:1–4). Me harjoitamme uskovien kastetta ja Herran ehtoollista Raamatun opetuksen mukaisina seurakunnan todistuksina. (Matt. 28:19, 20; Apt. 2:41, 42; Apt. 18:8; 1 Kor. 11:23–26). Seurakunta on Jumalan säätämä hengellinen ruumis, jonka tehtävä on julistaa ja levittää Jeesuksen Kristuksen Evankeliumia kaikille ihmisille ja kansoille.

SUKUPUOLIROOLIT

Opetamme, että Jumala on luonut miehen ja naisen omaksi kuvakseen ja tasa-arvoisiksi. Niin kuin kolmiyhteinen Jumala on olemuksessaan sama mutta rooleissa eri, niin uskomme myös miehen ja naisen eri tarkoituksiin ja tehtäviin perheessä ja seurakunnassa. Opetamme, että on miehen vastuu johtaa perhettä ja seurakuntaa uskollisesti Jumalan Sanalla palvellen (1. Kor. 11:3; Efes. 5:22–33).

Seurakunnan johtajien ja paimenten/vanhempien/opettajien tehtävät kuuluvat miehelle. Seurakunnan kokouksissa, joissa kaikki ovat läsnä, Sanan opettajan ja saarnaajan roolin kuuluu miehelle (1. Tim. 2:12). Kaikissa muissa tehtävissä naiset voivat palvella, ja heitä rohkaistaan palvelemaan, seurakuntaa ja maailmaa omilla armoituksillaan, mukaan lukien opettaminen naisille ja lapsille.

SEURAKUNTATYÖ JA HENGELLISET LAHJAT

Uskomme, että Jumala kaikkivaltiaana jakaa oman tahtonsa mukaan Hengen lahjoja niin kuin Hän haluaa. Jokaisen uskovan vastuu on kasvattaa ja kehittää Jumalan antamia lahjoja, jotta hän voi rakentaa ja palvella muita ihmisiä. Uskomme, että tietyt lahjat eivät ole oleellisempia, eivätkä osoita erityistä Pyhä Hengen läsnäoloa tai välttämättä hengellistä kypsyyttä. (1. Kor. 12:7, 11, 13; Efes. 4:7–8). Uskomme, että Jumala kuulee meidän rukouksemme ja vastaa uskon rukoukseen sairaiden ja heikkojen puolesta oman tahtonsa mukaan (Joh. 15:7; 1. Joh. 5:14, 15). Jokaisella uskovalla on etuoikeus sekä vastuu palvella toisia niillä lahjoilla ja armolla, jotka Jumala on antanut (Room. 12:1–8; 1. Kor. 13; 1 Piet. 4:10–11).

VIIMEISET AJAT

Uskomme, että Jumala tuo omalla ajallaan maailman loppuun. Jeesus Kristus palaa takaisin ja kaikki kuolleet nostetaan ylös, jonka jälkeen Hän tulee tuomitsemaan kaikki ihmiset. Ei-vanhurskautetut ihmiset tuomitaan helvettiin, joka on iankaikkinen ruumiillisen kärsimyksen paikka. Vanhurskautetut ihmiset saavat palkinnon ja asuvat iankaikkisesti uudessa maassa Herran läsnäolossa, kun taivas laskeutuu maan päälle (Jes. 2:4; 11:9; Matt. 16:27; 18:8–9; 19:28; Efes. 1:10; 2. Piet. 3:13; Ilm. 5:10; 21:1–3).