Saarnasarja 1. Korinttilaiskirjeestä, OSA 29: Miten suunnitella elämäänsä?