Saarnasarja Muukalaisena vieraassa maassa, OSA 2: Kuinka meidän tulisi sitten elää?