Jokaisella ihmisellä on vastuu omasta elämästään Jumalan edessä