Saarnasarja Kolossalaiskirjeestä, OSA 12: Kristuksen täyteyden arkiset kasvot – evankeliumin henkilöitymiä