Saarnasarja Kolossalaiskirjeestä, OSA 2: Jumalan uuteen valtakuntaan herättämän uuden ihmisen elämäntapa on taistelu anomisessa toisten veljien ja sisarien puolesta Hänen tuntemisekseen