Saarnasarja Kolossalaiskirjeestä, OSA 3: Kristus, näkymättömän Jumalan kuvana on kaiken elämän syy ja seuraus