Uskovien luottavaisuus ja yhtenäisyys hädän hetkellä